Over mijzelf

Ik ben Stephanie Duijnisveld, 32 jaar. Ik ben met veel plezier werkzaam als gastouder voor
kinderen van 0-4 jaar. Daarnaast ben ik beeldend kunstenaar.

Na mijn lesbevoegdheid behaald te hebben op de PABO aan de Haagse Hogeschool en enige
tijd werkzaam geweest te zijn in het basisonderwijs, ben ik naar Zwolle verhuisd. Hier ben ik
gaan samenwonen en begonnen aan de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
van ArtEZ. Ik wilde mij namelijk graag specialiseren op educatief en creatief gebied.
Ik ben in juli 2017 afgestudeerd.

Nivah Assendorp is voortgekomen uit mijn wens om mijn visie op onderwijs en opvoeding
verder te ontwikkelen. Nivah is de naam van mijn eerste gastkindje en betekent ‘expressie’.
Geïnspireerd door de filosofie van Reggio Emilia wil ik kinderen de ruimte te geven om zich
te uiten, o.a in hun spel. Goed kijken en luisteren naar de behoeftes van elk kind staat
centraal in mijn werkwijze. Ik neem kinderen en hun spel serieus, want in hun spel kunnen
kinderen zich optimaal ontwikkelen. Kinderen leren met al hun zintuigen: ik laat ze
bijvoorbeeld veel spelen met water, zand en klei. Creatieve activiteiten en buiten spelen
(park De Wezenlanden, kinderboerderij, Nooterhof) zijn activiteiten die ik graag met ze
onderneem.

Ik geloof in de natuurlijke ontwikkelingsdrang van elk kind en daarom bied ik ze een rijke,
creatieve en veilige omgeving waarin ze op ontdekkingstocht kunnen gaan.